Το έργο FLEAT εστιάζει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τους στόλους οχημάτων, καθώς το μερίδιο τους επί του συνόλου των μεταφορών (συνολικά χιλιόμετρα, αριθμός οχημάτων, κατανάλωση ενέργειας) αυξάνει με πολύ ταχύ ρυθμό.

Η διαχείριση ενός προσωπικού επιβατικού οχήματος διαφέρει κατά πολύ από την διαχείριση ενός στόλου οχημάτων. Κατ’αρχήν, διαφέρουν ως προς τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν όταν πρόκειται για την αγορά ενός οχήματος ή ενός στόλου οχημάτων. O διαχειριστής του στόλου διαφέρει από τον τελικό οδηγό τη εταιρίας που δεν επιβαρύνεται με τα κόστη που συνοδεύουν την χρήση του οχήματος. Κάτι που δυσκολεύει την προμήθεια με ενεργειακά αποδοτικά οχήματα ή την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς.

Από την  άλλη μεριά, η κεντρική διαχείριση του στόλου ενέχει δυνατότητες για πιο αποδοτικά ενεργειακή διαχείριση καθιστώντας τη ως υπόδειγμα για τη βελτίωση της  οδηγικής συμπεριφοράς των τελικών χρηστών.Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.