FLEAT fokuserar på att minska energiförbrukningen och CO2-utsläpp från fordonsflottor. Aktiviteterna från fordonsflottor jämfört med den totala transportverksamheten (körsträcka, antal fordon, energi) ökar mycket snabbt.

"Private mobility" och "fleet mobility” är två skilda begrepp: beslutsprocessen för att köpa och använda fordon i flottor är annorlunda än för privata fordon. Den som ansvarar för fordonsflottan samt bestämmer över inköpen av fordon till en fordonsflotta är oftast inte samma person som sedan kommer att använda fordonet. Detta innebär att det är svårt att påverka så att man får en energieffektiv användning av fordonen.

Å andra sidan så sköts en fordonsflotta centralt och detta skapar möjligheter för mer energieffektiv förvaltning. Fiskeflottor kan spela en roll efter principen ”learn by lead”: effektiva åtgärder för energieffektiva flottor kan inspirera även privata fordonsanvändare till ett energieffektivt transportbeteende.Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.