Welkom op de FLEAT website / Bienvenue au website de Fleat

Het doel van FLEAT is het verminderen van de energie consumpie en††CO2-emissies van wagenparken door geïntegreerde maatregelen te nemen voor schone voertuigen, efficiŽnt voertuiggebruik en efficiŽnte inzet van voertuigen.

FLEAT heeft als doel kennis op te bouwen over instrumenten, maatregelen en gereedschappen om deze emissie reductie te bereiken. Er wordt zowel gekeken naar maatregelen die door (regionale) overheden kunnen worden genomen als maatregelen die door de wagenpark eigenaar of gebruiker kunnen worden genomen. Aan het einde is er een gereedschapskist van maatregelen.

De twee belangrijkste doelgroepen zijn beleidsmakers die maatregelen kunnen nemen op rijksniveau en gebruikers die maatregelen kunnen implementeren in het veld.

Dibanet
Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.