Καλωσορίσατε στο website του FLEAT!

Ο βασικός στόχος του FLEAT είναι η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η μείωση εκπομπών CO2, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες πρακτικές όσον αφορά τα  ενεργειακά αποδοτικά οχήματα και την ενεργειακή διαχείριση οχημάτων αλλά και στόλων οχημάτων.

Το FLEAT στοχεύει στη δημιουργία πρωτογενούς γνώσης στον τομέα του εξοπλισμού, μέτρων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών CO2 στόλων οχημάτων. Τα μέτρα που είναι δυνατό να παρθούν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο καθώς και τα διάφορα εργαλεία, θα συνδυαστούν σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης (toolbox) για χρήση από τον εκάστοτε διαχειριστή στόλου οχημάτων.

Τα δύο κύρια target groups με τα οποία ασχολείται το έργο είναι οι υπεύθυνοι για την λήψη αποφάσεων σε υψηλό επίπεδο σχετικά με τη διαχείριση στόλων οχημάτων αλλά και οι τελικοί χρήστες των οχημάτων αυτών.

Dibanet
Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.