Välkommen till hemsidan för FLEAT!

Det övergripande målet för FLEAT är att minska energiförbrukningen och CO2-utsläpp från fordonsflottor genom åtgärder som ska generera energieffektiva fordon, energieffektiv användning av fordon och energieffektiv användning av flottor (mobility management).

Det övergripande målet för FLEAT är att utveckla kunskaper om hjälpmedel, åtgärder och verktyg för att minska energiförbrukningen och CO2-utsläpp från fordonsflottor. Såväl åtgärder som kan vidtas centralt av nationella och regionala myndigheter, som hjälpmedel och verktyg som kan användas av den som äger eller använder fordonen i flottan kommer att studeras och sedan integreras i en verktygslåda.

Under projektperioden kommer flera pilotprojekt att genomföras. Om du är intresserad av resultaten av pilotåtgärder, registrera dig här!

Dibanet
Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.