• Een netwerk bouwen dat input zal leveren aan het opbouwen van kennis en een bijdrage aan de implementatie van pilots en zal profiterem van de resultaten van FLEAT  
  • Het integreren van kennis in een toolkit voor wagenpark beheerders en een beleidsmix voor diverse beleidsmakers.
  • Het testen van deze tools in de praktijk in pilots met diverse vloot types (publiek, lease vloten etc.).
  • Het beoordelen van de effectiviteit van de tools in pilots met een consistente benaderng gedurende een periode die lang genoeg is om tot echte conclusies en betrouwbare cijfers te komen.Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.