• Att bygga upp ett nätverk som bidrar till kunskapsuppbyggnad och genomförandet av pilotprojekt och som även kan dra nytta av resultaten av projektet.
  • Att skapa en verktygslåda för förvaltare av fordonsflottor, och en policymix för beslutsfattare.

  • Att testa verktygen i pilotprojekt för olika typer av flottor, både offentliga fordonsflottor och privata företagsflottor.

  • Att efter genomförandet av pilotprojekten bedöma verktygens effektivitet beroende på typ av fordonsflotta. Denna bedömning ska ske efter en konsekvent strategi och under tillräckligt lång period för att kunna dra välgrundade slutsatser och för få fram tillförlitliga siffror.Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.