Een volledig verslag over de definitieve resultaten van FLEAT kan je hier vinden.

†Algemeen
†De eenvoudigste manier om de CO2-uitstoot van een personenauto vloot aan te passen is door middel van de aankoop strategie.† De nieuw aangekochte voertuigen in de FLEAT proefprojecten hadden een 10,5% lager brandstofverbruik dan de "oudere" voertuigen van de vloot.

†De volgende beste optie is het implementeren Ecodriving regelingen voor alle bestuurders in een vloot.† De kosten van deze maatregel ligt tussen 300 € en 1.000 € per bestuurder.† Dit omvat de trainer en het verlies van manuren, en is onafhankelijk van het type voertuig.† De mogelijke winsten zijn hoger voor bussen en vrachtwagens door de hogere jaarlijkse kilometerstand.

†Voor lichte bedrijfsvoertuigen bleek het overschakelen van diesel naar CNG voertuigen een waardevolle.† De extra kosten van een CNG-voertuig ten opzichte van de diesel versie is + / -1.200 €.† Dit wordt gecompenseerd door een aanzienlijk lagere brandstofkosten per gereden kilometer.† Terugverdientijd voor de CNG voertuig investering is ongeveer 2,1 jaar.
†Overschakelen van diesel naar CNG voor zware voertuigen vereist een langere terugverdientijd (6,3 jaar).† CNG-bussen stoten 3,4% minder CO 2 dan hun diesel-equivalenten in een well-to-wheel analyse.

†Andere FLEAT proefprojecten rond schone voertuigen technology betroffen het monitoren van energieverbruik van elektrische voertuigen (35,9 ? 79,2 kWh/100km g / km CO2), brandstofverbruik monitoring van hybride elektrische voertuigen (123-145 g / km CO2), lichtgewicht bussen (een besparing van 178g/km CO2), eco-chiptuning (een besparing van 35g/km CO2 voor zware bedrijfsvoertuigen) en systemen voor de optimalisatie van brandstofinspuiting (geen verschil).† Vanwege het beperkte aantal betrokken voertuigen, werden gťťn verdere conclusies uit deze proefprojecten getrokken.

†Het laatste type van proefprojecten waren acties rond mobiliteitsmanagement.† Deze acties betroffen verschillende soorten maatregelen.† Het effect van deze maatregelen was moeilijk in te schatten, en het feit dat ze allemaal verschillend waren maakte het zeer moeilijk om ze met elkaar te vergelijken.† Uit de resultaten van de proefprojecten was wel duidelijk dat mobiliteitsmanagement maatregelen een aantal possitieve effecten hebben op de CO2-uitstoot van publieke en private vloten.† Voornamelijk de maatregelen waarbij een intelligent systeem werd gebruikt om ritten te vermijden of routes te optimaliseren werd een significate brandstofbesparing vastgesteld.

†Het is belangrijk te vermelden dat niet alleen een CO 2-reductie werd bereikt, maar dat ook een aanzienlijke kostenreductie werd vastgesteld tijdens de proefprojecten.† Dit is een belangrijke driver† en motivator voor bedrijven om maatregelen uit te voeren.

†Ecodriving

Type voertuigen 

Nr van voertuigen 

Vermindering brandstof 

Jaarlijkse brandstofbesparing / bestuurder 

CO2 reductie/jaar

Payback Time 

Lichte vracht

809 

-6,4% 

+/-200 €

- 274 tons

1,6-5,2 jaar 

Vrachtwagens 

332 

-9,4% 

+/- 2.700 € 

- 1.923 ton

1,3-4,4 maanden 

Bussen 

332 

-7,2% 

+/- 2.150 €

-1.680 tons-1.680 Ton 

1,7-5,6 maanden 


†Tips en trucs

 • Hooggekwalificeerde trainers die achter het idee staan zijn een cruciale factor;†
 • De managers moeten ook deelnemen aan de trainingen om de motivatie te verhogen van de werknemers;†
 • Voor het best mogelijke effect van de training dient een volledige dag genomen worden voor de Ecodriving training.† Ecodriving kan niet in ťťn uur goed geleerd worden;†
 • Eco-driving trainingen mag niet worden gecombineerd met de rijveiligheid trainingen, omdat de bestuurders zich dan niet richten op de nogal droge eco-rijlessen, maar op de aantrekkelijkere slipproeven en andere praktische trainingen;†
 • Na de trainingen dient de† organisatie actief te blijven met Ecodriving activiteiten, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, ecodriving-tips of Ecodriving-wedstrijden;†
 • Het is zeer belangrijk om effecten te monitoren om aan te tonen dat het geld goed is besteed;†
 • Prikkels voor werknemers (toelagen of niet-geldelijke uitkeringen) zijn belangrijk, zodat ze ten minste een symbolische aandeel krijgen in de kostenbesparing;†
 • Nieuw aangeschafte voertuigen moeten worden uitgerust met brandstofverbruik apparaten (logging, monitoring).†


†Schone voertuigen

Aard van de actie

Aantal†voertuigen

Besparing op de brandstofkosten

Yearly fuel savings/vehicle Jaarlijkse brandstofbesparing / auto

CO 2-reductie per jaar

Terugbetaal-tijd

Car Policy personenauto's

428

-10,5%

+/- 300 € + / - 300 €

-287 ton

0†jaar

Lichte vracht†CNG

65

-51% [1] 

+/- 580 € + / - 580 €

-30 ton

2,1 jaar

Zware vracht CNG

8

-35% [2] 

+/- 4745 € + / - 4745 €

-17 ton

6,3 jaar


 • Maak eerst een inventarisatie van verschillende technologieŽn voor motorvoertuigen die in uw land verkrijgbaar zijn (aangeboden door betrouwbare fabrikanten);†
 • Voor voertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden (bijv. biobrandstoffen of CNG), dient nagekeken te worden in hoeverre de brandstof beschikbaar is;†
 • Voor voertuigen met alternatieve aandrijflijnen, zorg ervoor dat de nodige rand-apparatuur beschikbaar is in uw land (bijvoorbeeld openbare of particuliere snelle vulstations voor elektrische voertuigen);†
 • Zorg ervoor dat de alternatieve voertuig technologie geschikt is voor de behoeften van het voertuig (bijvoorbeeld bereik, de snelheid vultijd, ...);
 • Bewezen alternatieve technologieŽn voor motorvoertuigen: LPG-voertuigen, CNG-voertuigen (aardgas of bio-methaan), biobrandstof voertuigen,††† elektrische voertuigen, hybride voertuigen;
 • Voertuigtechnologie beschikbaar op de 'gewone' auto's om de impact te verminderen milieu: roetfilter voor dieselauto's met directe injectie (2 e generatie) voor benzine-voertuigen, energie-efficiŽnte banden, Gear Shift Indicator (GSI) (stimuleert ecodriving),†† aanpassingen aan de aerodynamica te verbeteren; (Sommige (of alle) van deze technologieŽn worden gecombineerd in bepaalde 'groene' modellen van de fabrikanten: Volkswagen Blue Motion, BMW Efficient Dynamics, Ford ECOnetic, ... )
 • 'Vuistregel' voor zware voertuigen: hoe hoger de Euro-norm, hoe milieuvriendelijker het voertuig (het is erg moeilijk om technische gegevens te krijgen gegevens over de brandstofefficiŽntie van zware voertuigen.);†
 • Alternatieve zware voertuigen: voertuigen die op CNG en biobrandstoffen (gemodificeerde dieselmotoren);†
 • Overzichten beschikbaar op:
www.procura-fleets.eu (CNG-voertuigen) - www.best-europe.org (bio-ethanol voertuigen) www.avere.org (elektrische en hybride voertuigen).†

Mobiliteitsmanagement
Tips en trucs

 • Een goed moment om het beheer van de mobiliteit te implementeren binnen een organisatie is in de context van een milestone ontwikkeling (bijv. verhuizing, fusie, ...);†
 • Grote wegwerkzaamheden en wegafsluitingen kunnen ideaal zijn om alternatieve vervoersmiddelen te promoten.† De alternatieven die worden aangeboden moeten een hoge kwaliteit hebben en zo eenvoudig mogelijk in gebruik;†
 • Kennis is macht.† Een mobiliteitsscan is de basis voor elke mobiliteit management proces.† Scan mobiliteitspatronen, context voorwaarden, sterktes en zwaktes van de omgeving, behoeften en wensen van het personeel en/of bezoekers;†
 • Kwantitatieve gegevens over de status-quo maken het eenvoudiger om mogelijke effecten te beoordelen;
 • Definieer doelen alvorens eventuele maatregelen.† Doelen moeten slim zijn (specifiek, meetbaar, acceptabel/haalbaar, realistisch en tijdgebonden, geŽvalueerd, herzien/ beloond).†
 • Activiteiten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieŽn: Ten eerste die de behoefte om te reizen verminderen (zoals teleconferencing in plaats van zakenreizen), en anderzijds diegenen die proberen om het gebruik van auto's te verminderen.† De laatste categorie kan verder worden onderverdeeld in maatregelen die stimulansen bieden om alternatieven te gebruiken in plaats van auto's, en die fungeren als een belemmering voor het gebruik van auto's;
 • Steun vanuit een hoger niveau (management) voor het concept van het beheer van reis-vraag is van cruciaal belang.† Zonder deze steun zijn een aantal initiatieven misschien nog haalbaar, maar mobiliteitsmanagement zal geen lange termijn impact hebben binnen de.† Een project 'kampioen' (Travel Manager), die toezicht houdt op het gehele proces kan waardevol zijn;
 • Definieer de rollen en verantwoordelijkheden van het personeel, het senior management, en de andere deelnemers, zoals een OV-bedrijven, lokale overheden, enz. Maak een overeenkomst over de vraag wie dient te worden betrokken op een dagelijkse, regelmatige of alleen “moeten kennen” basis.† Een stuurgroep kan een nuttige structuur zijn met het oog op het behalen van de vooropgestelde doelen;
 • Communicatie is essentieel.† Maak een inventaris van de best mogelijke informatie-kanalen voor verschillende doelgroepen.† Eťnrichtingsinformatie werkt in sommige gevallen, maar het is aan te raden om zo open mogelijk te zijn met alle betrokkenen te krijgen;
 • Bij het nemen van maatregelen kunnen dezelfde criteria gebruikt worden als voor het vaststellen van doelen.† Het is belangrijk dat de effecten kunnen worden gemeten;
 • Algemeen werkt beloningen beter dan straffen.† Als alle zachte maatregelen falen kunnen harde maatregels worden geimplementeerd om de zachte maatregelen te (bijvoorbeeld auto’s delen steunen door een betaalde parkeerplaats systeem in te voeren voor niet autodelers);
 • Het is belangrijk om flexibel te zijn in uw keuze van de mobiliteit maatregelen voor het beheer van een site en uit te kijken naar veranderingen van de omstandigheden, zodat de reikwijdte van de maatregelen kan worden gewijzigd indien nodig;
 • Communiceer over de resultaten en beloon diegenen die hun doelen bereiken.


________________________________________
†[1]††† Kosten van Diesel: 1,2 € / L | Kosten van CNG: 0,7 € / kg
†[2]††† Kosten van Diesel: 1,2 € / L | Kosten van CNG: 0,7 € / kg

†Tips en trucsLanguage (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.