Την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του FLEAT μπορείτε να δείτε εδώ.

Γενικά

Η πιο εύκολη διαδρομή για να μειωθούν οι εκπομπές CO2 σε ένα στόλο οχημάτων είναι η υιοθέτηση μιας πολιτικής αγοράς νέων αυτοκινήτων. Στις πιλοτικές δράσεις του FLEAT, τα πρόσφατα αγορασμένα οχήματα παρουσίαζαν χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων κατά 10,5% σε σχέση με παλαιότερα αυτοκίνητα.

Η επόμενη καλύτερη επιλογή είναι η εφαρμογή προγραμμάτων ecodriving για όλους τους οδηγούς ενός στόλου οχημάτων. Το κόστος αυτού του μέτρου κυμαίνεται μεταξύ 300 € και 1.000 € ανά οδηγό περιλαμβάνοντας το κόστος της εκπαίδευσης και το χάσιμο εργασιακών ωρών για την εκπαίδευση, ενώ είναι ανεξάρτητο από τον τύπο του οχήματος. Τα πιθανά οφέλη είναι μεγαλύτερα για λεωφορεία και φορτηγά καθώς διανύουν πολύ περισσότερα χιλιόμετρα ετησίως.

Όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, βιώσιμη φαίνεται να είναι η επιλογή CNG οχημάτων έναντι κλασσικών diesel. Το επιπλέον κόστος για την  αγορά ενός οχήματος CNG σε σχέση με ένα diesel ανέρχεται σε περίπου 1200 € αλλά αντισταθμίζεται από το σημαντικά χαμηλότερο κόστος καυσίμου ανά χιλιόμετρο. Ο χρόνος αποπληρωμής για την επένδυση σε αγορά οχήματος CNG είναι περίπου 2,1 χρόνια.

Η αλλαγή από diesel σε CNG σε βαρέα οχήματα απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής (6,3 χρόνια). Τα λεωφορεία CNG εκπέμπουν 3,4% λιγότερο CO2 σε σχέση με τα αντίστοιχα diesel σε ανάλυση well-to-wheel.

Άλλες πιλοτικές δράσεις στο FLEAT σχετικά με τεχνολογίες «καθαρών» οχημάτων περιελάμβαναν παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας ηλεκτρικών οχημάτων (35,9 kWh/100km  79,2 g/km CO2), παρακολούθηση κατανάλωσης καυσίμου υβριδικών οχημάτων (123-145 g/km CO2), λεωφορεία με ελαττωμένο βάρος (εξοικονόμηση 178g/km CO2), ρύθμιση κινητήρων βαρέων οχημάτων (εξοικονόμηση 35g/km CO2) και συστήματα βελτιστοποίησης έγχυσης καυσίμου (injection) (δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη εξοικονόμηση. Εξ’αιτίας του περιορισμένου αριθμού οχημάτων στις πιλοτικές δράσεις δεν εξήχθησαν περαιτέρω αποτελέσματα για τις παραπάνω κατηγορίες.

Η τελευταία κατηγορία πιλοτικών δράσεων περιελάμβανε διάφορα μέτρα σχετικά με τη διαχείριση κινητικότητας (mobility management). Η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων ήταν δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί και συνεπώς είναι δύσκολο να συγκριθούν αυτά τα μέτρα μεταξύ τους. Από τις πιλοτικές δράσεις είναι φανερό ότι η διαχείριση κινητικότητας μπορεί να συνεισφέρει θετικά ως προς τη μείωση εκπομπών CO2 σε δημόσιους και ιδιωτικούς στόλους οχημάτων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα υπήρχαν σε σχήματα που περιελάμβαναν «έξυπνα» συστήματα σχεδιασμού διαδρομών με σκοπό την αποφυγή περιττών μετακινήσεων.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι από τις πιλοτικές δράσεις φάνηκε ότι όχι μόνο μπορούμε να έχουμε σημαντικές μειώσεις εκπομπών CO2 αλλά και σημαντικές μειώσεις κόστους, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό ως κίνητρο για τις εταιρείες ώστε να εφαρμόζουν τέτοιου είδους μέτρα.

Ecodriving

Τύπος οχημάτων

Αριθμός οχημάτων

Μείωση κατανάλωσης καυσίμου

Ετήσια εξοικονόμηση καυσίμου / οδηγό

Μείωση εκπομπών CO2 /έτος

Payback Time

Ελαφρά οχήματα

809

-6,4%

+/-200 €

-274 τόνοι

1,6-5,2 years

Φορτηγά

332

-9,4%

+/- 2.700 €

-1.923 τόνοι

1,3-4,4 months

Λεωφορεία

332

-7,2%

+/- 2.150 €

-1.680 τόνοι

1,7-5,6 months

 

Χρήσιμες συμβουλές 

 • Ένας κρίσιμος παράγοντας είναι η υποστήριξη από υψηλού επιπέδου εκπαιδευτές
 • Η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να συμμετέχει ενεργά στα εκπαιδευτικά σεμινάρια ώστε να αυξήσει τον βαθμό συμμετοχής των εργαζομένων
 • Για καλύτερα αποτελέσματα η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί μία πλήρη ημέρα. Το ecodriving δεν μπορεί να αποδοθεί σωστά σε μία ώρα.
 • Οι εκπαιδεύσεις δεν πρέπει να συνδυάζονται με εκπαιδεύσεις ασφαλούς οδήγησης καθώς οι οδηγοί δεν συγκεντρώνονται και έλκονται περισσότερο από εντυπωσιακές πλαγιολισθήσεις και παρόμοιες τέτοιες πρακτικές
 • Μετά το τέλος των εκπαιδεύσεων η εταιρεία πρέπει να διατηρεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευμένων αμείωτο με σχετικές δραστηριότητες όπως newsletters, συμβουλές ecodriving και σχετικούς διαγωνισμούς
 • Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ώστε να αποδεικνύεται ότι τα χρήματα για τις εκπαιδεύσεις ξοδεύτηκαν σωστά
 • Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται κίνητρα στους εργαζόμενους (χρηματικές ή μη αμοιβές) ώστε να λαμβάνουν ένα μέρος των εξοικονομούμενων πόρων
 • Τα νέα αυτοκίνητα που αγοράζονται θα πρέπει αν είναι εφοδιασμένα με εξοπλισμό οικονομίας καυσίμου

 

«Καθαρά οχήματα»

Τύπος οχημάτων

Αριθμός οχημάτων

Μείωση κατανάλωσης καυσίμου

Ετήσια εξοικονόμηση καυσίμου / οδηγό

Μείωση εκπομπών CO2 /έτος

Payback Time

Πολιτική για επιβατικά αυτοκίνητα

428

-10,5%

+/- 300 €

-287 τόνοι

0 years

Ελαφρά οχήματα CNG

65

-51%[1]

+/- 580 €

-30 τόνοι

2,1 years

Βαρέα οχήματα CNG

8

-35%[2]

+/- 4745 €

-17 τόνοι

6,3 years

 

Χρήσιμες συμβουλές 

 • Κατ’αρχάς δημιουργήστε μια βάση δεδομένων για τις διαφορετικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στη χώρα σας με (βάσει στοιχείων αξιόπιστων κατασκευαστών)
 • Για οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα (π.χ. βιοκαύσιμα ή CNG) εξασφαλίστε ότι υπάρχει επάρκεια καυσίμου στη αγορά
 • Για εναλλακτικά οχήματα εξασφαλίστε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές (π.χ. δημόσιοι ή ιδιωτικοί σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα)
 • Εξασφαλίστε ότι η τεχνολογία του εναλλακτικού οχήματος είναι σύμφωνη με τις ανάγκες σας (π.χ. ακτίνα δράσης, ταχύτητα, χρόνος φόρτισης κλπ)
 • Δοκιμασμένες τεχνολογίες εναλλακτικών οχημάτων (οχήματα LPG, οχήματα CNG και βιοαερίου, οχήματα βιοκαυσίμων, υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
 • Τεχνολογίες που προσφέρονται για συμβατικά οχήματα ώστε να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις (φίλτρο σωματιδίων για οχήματα diesel, injection 2ης γενιάς για οχήματα με βενζίνη, ενεργειακά αποδοτικά ελαστικά, ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων, σύστημα start-stop (η μηχανή σβήνει αυτόματα σε στάσεις  όχι ρελαντί)
 • Κάποιες ή όλες από τις παραπάνω τεχνολογίες συνδυάζονται σε διάφορα «πράσινα» μοντέλα οχημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται Volkswagen Blue Motion, BMW Efficient Dynamics, Ford Econetic...
 • Συμβατικά βαρέα οχήματα. Όσο πιο υψηλή η κατηγορία Euro π[ου ανήκουν τόσο πιο περιβαλλοντικά φιλικά (είναι ιδιαίτερα δύσκολη η συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμων σε βαρέα οχήματα)
 • Εναλλακτικά βαρέα οχήματα: οχήματα CNG και βιοκαυσίμων (μετατροπές μηχανών diesel)
 • Περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες στα www.procura-fleets.eu (CNG οχήματα) – www.best-europe.org (οχήματα βιοαιθανόλης) www.avere.org (ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα).

 

Διαχείριση Κινητικότητας

 Χρήσιμες συμβουλές

 • Η καλύτερη περίοδος για να υιοθετηθούν πολιτικές διαχείρισης κινητικότητας σε μια εταιρεία είναι κατά τη διάρκεια σημαντικών αλλαγών (π.χ. αλλαγή εγκατάστασης, συγχώνευση...)
 • Εκτεταμένες εργασίες στους δρόμους και κλείσιμο τους, δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για να δοκιμαστούν εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης. Αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης πρέπει αν είναι υψηλής ποιότητας και σχετικά απλοί.
 • Η γνώση είναι δύναμη. Μία αρχική καταγραφή των συνηθειών κινητικότητας είναι η βάση για μια επερχόμενη πολιτική. Καταγράψτε τρόπους μετακίνησης, δυνατά και αδύνατα σημεία στο χώρο κοντά στην εταιρεία, ανάγκες και επιθυμίες εργαζομένων και επισκεπτών
 • Καταγραφή ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση ώστε να μπορούν να μετρηθούν πιο εύκολα οι μελλοντικές αλλαγές
 • Πρέπει να τίθενται στόχοι πριν ξεκινήσει η εφαρμογή των μέτρων. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι SMARTER (specific/συγκεκριμένοι, measurable/μετρήσιμοι, acceptable/αποδεκτοί/achievable/κατορθώσιμοι, realistic/ρεαλιστικοί, time-bound/χρονικά προσδιορισμένοι, evaluated/αξιολογήσιμοι,reviewed/αναθεωρούμενοι/ rewarded/επιβραβεύσιμοι).
 • Οι σχετικές δραστηριότητες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: δραστηριότητες που μειώνουν την ανάγκη για μετακίνηση (όπως teleconferencing αντί για επαγγελματικά ταξίδια) και δραστηριότητες που στοχεύουν στη μείωση της χρήσης αυτοκινήτου. Η τελευταία αυτή κατηγορία μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω  σε μέτρα που προβλέπουν τη παροχή κινήτρων για εναλλακτική μετακίνηση χωρίς το αυτοκίνητο και μέτρα αντικινήτρων για τη χρήση αυτοκινήτου
 • Η διοίκηση μιας εταιρεία πρέπει να υποστηρίζει ενεργά τέτοιου είδους μέτρα αλλιώς μέτρα πολλά υποσχόμενα μπορεί να μη αποδώσουν τα αναμενόμενα. Ο καθορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση και διαχείριση τέτοιων μέτρων αποδεικνύεται πολύτιμος.
 • Καθορίστε επακριβώς τους ρόλους και τις υπευθυνότητες όλων των εμπλεκόμενων μερών (εργαζόμενοι, διοίκηση εταιρείας, οργανισμοί δημόσιων μεταφορών, δήμοι...). Αποφασίστε από κοινού ποιος θα ασχολείται και με τι σε καθημερινή βάση ή ποιος απλά θα πρέπει να ενημερώνεται. Μια επιτροπή συντονισμού είναι πολύ σημαντική ώστε να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι
 • Η επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ξεκαθαρίστε ποια είναι τα καλύτερα κανάλια επικοινωνίας για το κάθε target group. Η παροχή μόνο πληροφοριών μπορεί να λειτουργεί σε κάποιες περιπτώσεις αλλά συνίσταται η ανοικτή επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών
 • Είναι πολύ σημαντικό όπως και με τον καθορισμό στόχων, να μπορούν να μετρηθούν τα μέτρα κατά την εφαρμογή τους.
 • Γενικά, οι ανταμοιβές δίνουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με ποινές. Αν όλα τα «ελαφρά» μέτρα αποτυγχάνουν, κάντε χρήση ενός πιο «σκληρού» μέτρου για να υποστηρίξετε τα πρώτα (π.χ. σχήματα κοινόχρηστων αυτοκινήτων υποστηριζόμενα από σύστημα πάρκινγκ επί πληρωμή
 • Είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία στην επιλογή μέτρων διαχείριση κινητικότητας έτσι ώστε όταν αλλάζουν οι συνθήκες να μπορούν να αλλάζουν εύκολα και τα σχετικά μέτρα
 • Επικοινωνήστε τα αποτελέσματα και ανταμείψτε αυτούς που πιάνου τους στόχους.

 [1]  Κόστος Diesel: 1.2€/L | Κόστος CNG: 0,7€/kg

[2]  Κόστος Diesel: 1.2€/L | Κόστος CNG: 0,7€/kg

 Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.