• Administrationen av FLEAT-projektet (WP1) kommer att garantera kvaliteten på projektets resultat samt säkerställa kommunikationen med IEEA (Intelligent Energy Europe Agency) och andra viktiga aktörer. 

  • Nätverksaktiviteterna inom projektet (WP2) kommer att fungera som stöd i de olika projektetapperna samt utgöra en länk mellan projektet och dess mottagare.

  • I FLEAT-projektets första etapp (WP3) kommer kunskaper att utvecklas om redan befintliga verktyg samt om olika instrument och effektivitet när det gäller såväl transporter i allmänhet som fordonsflottor (främst offentliga).

  • Den integrerade uppsättningen av verktyg kommer att testas i olika pilotprojekt (WP4) som är inriktade på olika typer av flottor.

  • Effekterna av projektets olika åtgärder och verktyg kommer att bedömas inom ramen för projektets femte etapp (WP5). För detta ändamål kommer en gemensam strategi för effektbedömning att utarbetas.

  • I FLEAT-projektets slutetapp (WP6-7) kommer resultaten av projektet att spridas till de huvudsakliga målgrupperna, dvs. beslutsfattare, ägare av fordonsflottor och andra berörda aktörer.
Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.